"Bestyrelsen" 2019

 Ved sidste generalforsamling  var der genvalg  til Anette og Nana. Nye er Claus, Line og Susanne. Følgende opgaver blev oplistet.
1. Indkaldelse og afholdelse af generalforsamling. Claus og Susanne.

2. Kontakt til Mogens Vibe. Claus.
3. Booking af mødelokaler. Alice.
4. Indkaldelse til møde. Referenten fra sidste møde.
5. Kasserer. Line og Claus.
6. Hjemmeside. Anette.
7. Udstillingsudvalg. (Udvalget skal finde forslag til mulige udstillingssteder, primært på den

anden side af vandet, inkl. Sverige.)Anette, Alice, Luffe, Bodil.
8. Workshop-udvalg. (Udvalget skal komme med forslag til 1 dags workshops, såkaldte

inspirationsdage, inkl. tid og sted. Alle medlemmer er velkomne til at komme med input. Valg af to suppleanter: Bodil og Vera.
Ekstern revisor genvalgt.

Indtil videre fortsætter Bimaris imidlertid som en kollektivt ledet sammenslutning, hvor beslutninger m.v. træffes som flertalsafgørelser blandt deltagerne på sammenslutningens medlemsmøder. Beslutninger, der skal træffes, skal være sendt ud til medlemmerne til orientering inden medlemsmødet.

Henvendelser til foreningen kan ske via KONTAKT

Kontingent er i 2019 uændret på 250 kr

Kontingentet  indbetales til Bimaris’ konto -indbetaling sker først efter forudgående kontakt med foreningen.


Reg.nr.0650  Konto 4379366487

Husk at skrive navn på indbetaler.

Vedtægter      Referat af tidligere generalforsamlinger    Referat af generalforsamling 2019

Følg Bimaris

  • Facebook - White Circle
  • Twitter - White Circle

​© 2018 bimaris