Bimaris

 

BestyrelsePå generalforsamlingen den 22.februar 2017 valgtes følgende til bestyrelsen: Kirsten Ezra (kasserer), Anette Sonne (webmaster), Nana Gitz (referent), Line Rued Andersen (tovholder for ideer og aktiviteter), Bjørn G. Pedersen (sekundant til kasserer). Knud Erik Olsen fortsætter som Sammenslutningens revisor, Søren Misfeldt som revisorsuppleant.

Indtil videre fortsætter Bimaris imidlertid som en kollektivt ledet sammenslutning, hvor beslutninger m.v. træffes som flertalsafgørelser blandt deltagerne på sammenslutningens medlemsmøder. Beslutninger, der skal træffes, skal være sendt ud til medlemmerne til orientering inden medlemsmødet.

Henvendelser til foreningen kan ske på info.bimaris@yahoo.dk eller ved kontakt til kassereren: Kirsten Ezra (se data på medlemssiden).