Herluf Skjerning Larsen. 

Rønne.

skjerning37@gmail.com

Mobil. 51761423

www.galleriskjerning.dk

Per Haspang skriver i 2004 om Herluf:

"Herluf er et multimenneske. Billedmager, spillemand og livskunstner. Det sidste fordi det er nød- vendigt, det mellemste fordi han har talent og synes det er sjovt, det første fordi han ikke
kan lade være: det er simpelthen livsnødvendigt for Herluf at udtrykke sig i billeder. 

Herluf er uddannet porcelænsmaler på Den Kgl. Porcelænsfabrik og har studeret malerkunst på Kunstakademiet i København.
Der-ud-over er Herluf kunstpædagog og uddannet grafisk designer. 

Herluf har undervist i billedkunst på skoler og gymnasier, han har illustreret bøger og arbejdet som illustrator på Zoologisk Museum. MEN uanset hvordan Herluf har skaffet sig de nødvendige midler til det daglige brød, så har han altid malet.
Det er og bliver maleriet, der er omdrejningspunktet i Herlufs liv. 

Det er ved at udtrykke sig i billeder, at Herluf prøver at fange tilværelsen, og det er ved at opleve Herlufs billeder, vi andre kan lære ham at kende. 

Herluf har selv fortalt, at når han starter på et billede, har han naturligvis en ide, men han ved aldrig, hvor han ender. Under processen lever billedet sit eget liv, og Herluf må opdage og indfange de muligheder, der dukker op. Med kyndig hånd, med sans for form, farve og rytme, med fantasi og sans for symbolsprog komponerer Herluf den historie eller den ide, billedet bliver udtryk for. 

Ikke overraskende henter Herluf inspiration i musikken, men også mytologien og naturen er blandt de emner, Herluf bearbejder. 

Humor og glæde, undren og en masse dyr findes i Herlufs billedverden. Jeg føler mig altid en lille smule rigere, når jeg har set, oplevet og fordybet mig i et af Herlufs billeder. "

CV. 
Jeg har en lang uddannelse inden for billedkunst.
1966-71: Uddannet som porcelænsmaler på den Kgl. porcelænsfabrik.
1972-75: Studerer maleri, grafik på Kunstakademiet i København.
1975-79: Læser kunstpædagogik samme sted, tager samtidig en musikeksamen på HF.
1980- 81: Tager pædagogikum.
1981- 83: Billedkunstlærer i gymnasiet.
1984- 85:  Illustrator på Zoologisk museum.
1985: Billekunstlærer på ergoterapeut skolen i København.
1986-87: Timelærer i violin på AOF. 
1987: Bosætter mig med familien på Bornholm, hvor jeg stadig bor og underviser, maler, udstiller, spiller.
2000-03: Tager en uddannelse 
som grafisk designer på Bornholm.
2003-04 Er vikar i et aktivitetscenter for handicappede  voksne
2004-05 Arbejder som omsorgsarbejder på en døgninstitution. 
2005-2008 Bliver ansat som kunstpædagog i et ny oprettede Atalie'
i en specialbørnehave.
2009 bliver ansat som kunstpædagog på en privatskole.
2010 Illustrator på Bornholmsmuseum .
Har illustrated tre dagbøger, skrevet i 1893.

Er blevet undervist af følgende professorer på Kunstakademiet:
Grafiker.                  Palle Nielsen 
Maler.                       Knud Nielsen 
Billedhugger.        Svend Wiig Hansen
Maler.                       Helge Bertram
Fluxsus kunstneren.  Addi Købke
Maler.                       Vilhelm Freddi
Billedhugger.        Gunnar Westmann.

Modtog undervisning i kunsthistorie
af Poul Gammelbo.


 

 

Udvalgte gruppeudstillinger:

1984: Ystad Kunstmuseum, Sverige. (med Jonna Bachdal)

2004: "Brøndsalen" Frederiksberg, ("Bornholmsk fremstød")

2005: "Brøndsalen" Frederiksberg, ("Bornholmsk fremstød")

 "Kulturspinderiet ", Silkeborg (med den bornholmske billedkunstgruppe Bimaris)

 

Udvalgte separatudstillinger:

1975: Clausens Kunsthandel

1975: Charlottenborg

1979: Påskeudstillingen i Århus (Censureret)

1982: Det Kgl. bibliotek.

1983: Borups Højskole.

1984: Galleri Beck, Frederiksberg.

1984: Zoologisk museum

1985: Tv. byen i Gladsaxe.

1999: Galleri Bro, Kbh.

2006-18: Multihuset Fyn

2008: Natur Bornholm

2016: Ebeltoft kunstfoening

2018: Natur Bornholm

 

Udlandet:

1975: Galleri Amanda, Sjöbo Sverige.

1995: Galleri Arka, Vilnius Litauen.

 

 

Udsmykninger:

1991: gaulmalerier på Pandekagehuset i Gudhjem

2007: Kulisser Til Restaurant "Middelhavet Rundt"Olsker, Bornholm

2008: Kulisser Til Restaurant "Middelhavet Rundt" Olsker, Bornholm

2008: Venteværelset Bornholms Centralsygehus's skadestue

2008: Plejehjemmet Slottet i Rønne.

2017: Rønne hospitals oprationsafdeling

2018: Socialpædagogernes hoved kontor i Rønne

 

Bogillustrationer:

1995: Jeanne Cordua: "Oprørets bøern"

"Leonora Christina"

Hans Aage Bøggild's "Bornholm nr.2"

Bjarne Ernst: "Naturens pædagogik".

2010 Febuar og marts, er jeg ansat på Bornholmsmuseum som grafisk designer.
Laver illustrationer til tre dagbøger som stifteren af muset , Hans Anker, har skrevet fra 1893 og frem til ca. 1920
2010 september, oktober, ansat som illustrator for skoletjensten
på Bornholms middelaldercenter.

Ny udgivelser:

2017: Skæve Anton og dyrene

 forfatter Arne Holst 

2017: Trolde og nissers ankomst til Bornholm 

forfatter Knud Norby

 

Andet:

1984: Medvirker som violinist på Båndet "Gribskov spillemændene"

1990: Bliver medlem af folkemusik orkestret "Katten i Sækken"

1991: Medstifter af Bornholms første billedskole. 

1992: Medvirker som violinist på båndet "katten i sækkens"

2007: Medvirker som musiker i en" nytåsrkoncerten" i Rønne Rønne teater.

2010: Spiller musik til den Bornholmske dialekrkomedie "Mads i Møllen"

2014: Spiller musik til den Bornholmske dialetkomedie   "Piblamarken"

2014: Spiller musik til forestillingen"Mordet I VesterMarie"

2016: Spiller musik til den Bornholmske dialektkomedie  "Râsâpâsijn" 

Eksempler på illustrationsopgaver

Eksempler  på udsmykningsopgaver