Optagelse i Bimaris

I sammenslutningen optages såvel aktive  medlemmer som støttemedlemmer, der alle har  adgang til møder og sammenkomster. Som aktive  medlemmer betragtes udøvende kunstnere  bosiddende & med folkeregisteradresse på  Bornholm, som  

a. har afgangsbevis fra et statsanerkendt dansk  eller udenlandsk kunstakademi eller lignende  institution, opført på BKF's liste over anerkendte  uddannelsesinstitutioner.  

b. har deltaget i mindst to censurerede udstillinger  inden for de sidste 15 år.  

c. har ansøgt BIMARIS om medlemskab og har  indgivet et antal værker af nyere dato, som er blevet godkendt  efter diskussion og flertalsafgørelse på et af  BIMARIS’s møder fysisk eller elektronisk. 

Som støttemedlemmer kan optages alle interesserede, der kan anerkende sammenslutningens vedtægter og beslutninger. 


Hvis du ønsker at blive "støttemedlem" skal du blot maile, at du tilmelder dig ved at sende os en mail- se menuen "KONTAKT" . Eller du kan henvende dig til et hvilket som helst medlem af Bimaris og lave nærmere aftale.

Bimaris støttemedlemmer er personer, der ønsker at være med i Bimaris og kan tilslutte sig sammenslutningens vedtægter og formål, men som ikke opfylder kriterierne for at være udstillings-berettiget medlem. Støttemedlemmer har fuld stemmeret ved generalforsamlingen og betaler kontingent som et medlem.