Bimaris

 

Optagelsesprocedure og kontingent til BIMARIS

 
Optagelse i Bimaris:
Udøvende kunstnere*) med fast bopælsadresse på Bornholm kan søge optagelse som udstillingsberettigede aktive medlemmer. 
 
En af følgende betingelser skal være opfyldt:
a. Afgangsbevis fra et statsanerkendt dansk eller udenlandsk kunstakademi eller lignende institution, opført på BKFs liste over anerkendte uddannelsesinstitutioner.
b. Ansøgeren skal have deltaget i mindst 2 censurerede udstillinger inden for de sidste 15 år. Dokumentation enten i form af bevis fra udstillingsansvarlig eller i form af dokumentation fra publiceret materiale skal vedlægges ansøgningen.  
c. Vedkommende skal have ansøgt BIMARIS om medlemskab og have indgivet et antal værker, som er blevet godkendt efter diskussion og flertalsafgørelse på et af BIMARIS’s medlemsmøder
 
*) Sammenslutningen optager malere, grafikere, tegnere, installationskunstnere, skulptører, keramikere, glaskunstnere, foto- og videokunstnere. etc. 

Alle andre kan optages som støttemedlemmer. Støttemedlemmer har fuld stemmeret på generalforsamlingen

For at tilmelde dig som aktivt, udstillingsberettiget medlem skal du sende/maile følgende til info.bimaris@yahoo.dk:

En kopi af dine adgangsgivende papirer: Enten afgangsbevis fra et kunstakademi eller en lignende kunstinstitution (se adgangskrav)
 
og/eller dokumentation for mindst 2 censurerede udstillinger inden for de sidste 15 år
 
og/eller en ansøgning om optagelse, hvorefter der kan træffes aftale med Bimaris om fremlæggelse af et antal værker på et af sammenslutningens møder

Hvis du ønsker at blive "støttemedlem" skal du blot maile, at du tilmelder dig på info.bimaris@yahoo.dk . Eller du kan kontakte et hvilketsomhelst medlem af Bimaris og lave nærmere aftale.
 
 
Kontingent til BIMARIS
Ved generalforsamlingen februar 2017 blev kontingentet fastsat til fortsat at være kr. 250 pr. år for alle medlemmer, såvel aktive som støttemedlemmer.
 
Kontingentet indbetales på BIMARIS's konto i Nordea: 
 
Reg. 0650  Konto:437 936 648 7.
 
Husk at anføre navn.